Najczęstsze błędy podczas montażu bramy garażowej

Najczęstsze błędy podczas montażu bramy garażowej

 

Wybierając dobry produkt, od zaufanego producenta i dostawcy wierzymy w to, że doświadczenie montażystów oraz ich profesjonalizm odbierze nam zmartwień o efekt finalny. Warto wspomnieć o najczęstszych błędach popełnianych podczas montażu bram garażowych.

 

#1 niezachowane kąty

 

Kontrolowanie wymiarów przekątnych podczas montażu jest rzeczą bardzo istotną. W założeniu prawidłowego montażu, kąty powinny być równe. Jest to gwarancja płynnego funkcjonowania bramy. Jeśli montażysta nie zwróci na to uwagi lub zaniedba tę kwestię, brama napotykać będzie opór. Może także całkowicie się zablokować.

 

#2 montaż bramy w budynku nieotynkowanym (stan surowy)

 

Konstrukcje bram w większości wykonywane są ze stali lub aluminium. Zamontowanie bramy przed wykonaniem prac tynkarskich, czy glazurniczych naraża elementy bramy na działanie materiałów sypkich oraz agresywnych substancji zawartych np. w zaprawie murarskiej, czy preparatach uszczelniających. Substancje te mogą wpłynąć na pracę bramy – brama będzie pracować ciężej, głośniej lub może ulec uszkodzeniu. Dlatego należy pamiętać, by montaż bramy odbywał się po wykonaniu posadzki końcowej, po otynkowaniu ścian bocznych i wykonaniu elewacji.

 

#3 nierówno lub niestabilnie zamontowane prowadnice bramy

 

Większość bram, niezależnie od sposobu ich otwierania, wymaga zamontowania ocynkowanych, stalowych prowadnic. Zdarza się, że montażyści nie zwracają należytej uwagi na ich wypionowanie i wypoziomowanie. Niestaranność prowadzić może do destabilizacji prowadnic przy podwieszaniu. Powoduje to wadliwe działanie bramy. Może dojść do całkowitego zablokowania lub nawet wypadnięcia rolek z zamontowanych prowadnic.

 

#4 nieprawidłowy montaż systemu sprężyn skrętnych

 

Każda brama funkcjonuje dzięki zamontowanemu układowi sprężyn, które umożliwiają poruszanie płaszczem bramy. Dzięki tym sprężynom możemy podnieść nawet bardzo dużą, przemysłową bramę za pomocą automatyki bądź ręcznie bez użycia dużej siły. Zdarza się jednak, że sprężyny skrętne zostają zamontowane odwrotnie niż wskazuje instrukcja montażu. Sprężyny muszą być także odpowiednio naciągnięte. Jeśli naciąg sprężyny jest zbyt duży lub zbyt mały, brama uderzać będzie o tylną część prowadnic. Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń bramy. Brama z nieprawidłowo założonymi sprężynami może uniemożliwić całkowite otwarcie lub szczelne domknięcie.

 

#5 krzywo zamontowany zawias między panelami

 

Montażysta powinien dopilnować, by na etapie łączenia paneli bramy garażowej, zawiasy był zamontowane w jednej, równej linii. W przypadku niedopilnowania tej rzeczy, brama będzie pracowała głośno i ciężko.