Zanim wezwiesz serwis do naprawy napędu bramy
koniecznie sprawdź:

  • czy jest zasilanie przy urządzeniu,

  • czy baterie w pilocie są sprawne,

  • czy fotokomórki nie są zasłonięte lub zanieczyszczone.

Regulamin usług serwisowych

Jeżeli wzywacie Państwo serwis do naprawy gwarancyjnej, proszę pamiętać aby przygotować kartę gwarancyjną.

Brak karty gwarancyjnej powoduje, że zlecenie będzie realizowane jako usługa pogwarancyjna odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Płatność za wykonaną usługę serwisową przyjmujemy tylko w formie gotówki w dniu realizacji usługi serwisowej. Serwisant oblicza kwotę należności zgodnie z obowiązującym cennikiem i kwituje jej otrzymanie dokumentem KP.

Płatność przelewem może być zrealizowana tylko po uprzedniej akceptacji Pracownika firmy BINGO. Osoba fizyczna musi w takim przypadku okazać serwisantowi swój dowód osobisty w celu spisania numeru PESEL.

Preferowane dni i godziny realizacji usługi serwisowej są dla nas tylko wskazówką dotyczącą organizacji pracy serwisantów w celu sprawnej realizacji zlecenia. Realizację zlecenia serwisowego planujemy w najkrótszym możliwym terminie, przy czym pierwszeństwo mają firmy i osoby, które mają podpisaną z naszą firmą umowę serwisową. Dokładny termin realizacji usługi proponowany jest minimum dzień przed jej realizacją i ustalany telefonicznie z osobą wskazaną jako zgłaszajaca usterkę.

W czasie realizacji usługi serwisowej niezbędna jest obecność osoby upoważnionej w celu udostępnienia urządzenia. Po zakończeniu usługi lub jej etapu ( np. oględzin i wyceny uszkodzeń) sporządzany jest protokół serwisowy, którego kopia zawsze jest załączana do faktury VAT.  Jeżeli w czasie wykonywania usługi serwisowej nie będzie obecna osoba upoważniona do podpisania protokołu serwisowego zostanie on podpisany jako protokół jednostronny.

Jeżeli po weryfikacji uszkodzeń stwierdzimy, że do realizacji usługi serwisowej niezbędne są części, których nie posiadamy w naszym magazynie lub konieczna jest naprawa w serwisie Producenta przed jej realizacją zostanie Państwu przedstawiona kalkulacja do akceptacji. Naprawa będzie kontynuowana po akceptacji przez Państwa przedstawionej kalkulacji.

Cennik standardowej
pogwarancyjnej obsługi serwisowej


Zgłoszenie serwisowe

Imię Nazwisko*
Nazwa firmy
Ulica *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Telefon *
E-mail *
Typ/model sprzętu *
Numer serwisowy
Data zakupu
Typ naprawy: *

Zapoznałem/łam się z cennikiem i akceptuję koszty standardowej pogwarancyjnej obsługi serwisowej

Cennik standardowej pogwarancyjnej obsługi serwisowej. Obowiązkowo zapoznaj się z cennikiem jeżeli zgłaszasz naprawę pogwarancyjną.

Miejsce instalacji urządzenia:

Miejsce instalacji urządzenia inne niż adres osoby zgłaszającej

Preferowane dni i godziny wizyty serwisowej:

  poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
8-11
11-14
14-16

Opis awarii:Jeżeli posiadasz fotografie uszkodzonego sprzętu, dodaj je tutaj:Dane do faktury:

Faktura VAT na firmę

Koniecznie sprawdź zanim wezwiesz serwis:

- czy jest zasilanie przy urządzeniu?

- czy baterie w pilocie są sprawne?

- czy fotokomórki nie są zasłonięte lub zanieczyszczone?

Obowiązkowe zgody:

Akceptuję regulamin świadczenia usług serwisowych przez firmę BINGO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bingo wyłącznie dla celów realizacji powyższej usługi serwisowej.


Wyślij na mój adres mailowy kopię wiadomości