Systemy parkingowe

Ilość samochodów pędzących po naszych ulicach codziennie się zwiększa, czego nie możemy powiedzieć o ilości dostępnych miejsc parkingowych. Płatne strefy parkowania w polskich miastach powodują, że każdy wolny skrawek parkingu staje się coraz bardziej cenny. Klienci naszych hoteli, pensjonatów, klinik i sklepów chcą zaparkować blisko miejsca docelowego i musimy im to zapewnić. Od kilku lat pojawiają się najpierw proste sposoby, a wraz z budową galerii handlowych coraz bardziej zaawansowane systemy umożliwiające płatne parkowanie wraz ze skutecznym systemem pobierania należności za parkowanie. Te proste to najczęściej budka z portierem w środku, który na małych karteczkach kwituje wjazd samochodu na parking jak i pobraną za parkowanie opłatę. O szczelności takiego systemu nie ma sensu mówić, bo szczelność w tym przypadku w ogóle nie istnieje. Szczelne są systemy gdzie rola człowieka jest bardzo ograniczona, jeśli w ogóle nie wykluczona. Takie systemy są stosowane w galeriach, a ich upowszechnienie postawiło nową poprzeczkę dla producentów szlabanów. Otóż istnieją już systemy dedykowane do znacznie mniejszych obiektów, które pozwalają uzyskać zwrot z poczynionej inwestycji nawet w 3-4 miesiące, zarabiając potem na właściciela systemu. W paru zdaniach postaramy się przybliżyć zasadę działania i możliwości takiego systemu.

Kontroluj i Zarabiaj

System parkingowy PARKPLUS to doskonałe, profesjonalne rozwiązanie, którego ważnym aspektem jest obniżenie kosztów tak istotne w przypadku małych i średnich parkingów. Instalacja oraz użytkowanie systemu jest bardzo łatwe i nie wymaga wielu przygotowań. Stworzony z myślą o niskich kosztach utrzymania wykorzystuje prostą, lecz przemyślaną mechanikę oraz zintegrowaną, niezawodną elektronikę. Nawet niewyspecjalizowani operatorzy mogą korzystać z systemu na optymalnym poziomie. System parkingowy przygotowany jest do obsługi intensywnego ruchu.

Oprogramowanie

Sercem systemu jest komputer, na który zainstalowane jest oprogramowanie. Może to być dedykowany systemowi komputer (rozwiązanie zalecane) lub oprogramowanie zainstalowane na jednym z komputerów firmy spełniającym odpowiednie parametry sprzętowe. Oprogramowanie zbiera wszystkie informacje z pasa ( lub pasów) wjazdowego i wyjazdowego. W oprogramowaniu ustawiamy wszelkie parametry pracy, różne stawki za określone godziny parkowania, możliwość rabatowania lub zrezygnowania z pobrania opłaty np. w przypadku dokonania zakupów w naszym sklepie, wystawienia kart abonamentowych czasowych lub ilościowych. Dzięki niemu mamy też możliwość prowadzenia analiz, tworzenia raportów okresowych lub zmianowych, rozliczanie kasy operatora.

Terminal wjazdowy

Elementem kontroli wjazdu jest terminal wjazdowy wydający jednorazowego użytku zakodowane bilety parkingowe z kodem kreskowym, czytający również karty stałego klienta, sprzężony ze szlabanem wjazdowym oraz dwiema pętlami indukcyjnymi. Terminal uaktywnia się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając pobranie biletu z terminala. Kierowca pojazdu naciska przycisk w terminalu, co powoduje wydruk biletu z zakodowaną w kodzie kreskowym datą i godziną wjazdu. Kierowca pojazdu abonamentowego zbliża do czytnika wcześniej zaprogramowaną kartę abonamentową. Po wyjęciu biletu z terminala lub odczytaniu danych z karty abonamentowej zostaje otwarty szlaban umożliwiając wjazd. Bariera zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. O dostępności miejsc parkingowych może informować kierowcę opcjonalny panel świetlny wyświetlający odpowiednią informację.

Wnoszenie opłat za parkowanie

W celu sprawnej i szybkiej obsługi klientów parkingu, niezbędne jest stworzenie punktów pobierania opłat przed wyjazdem z parkingu. Proponujemy instalację kasy ręcznej obsługiwanej przez pracownika parkingu w Biurze Obsługi Parkingu oraz kas automatycznych . W przypadku zastosowania kasy automatycznej Klient uiszcza opłatę za pomocą monet lub banknotów o odpowiednich programowalnych nominałach. Automat wydaje resztę w monetach, opcjonalnie w banknotach. Po opłaceniu kwoty kierowca otrzymuje paragon z wyszczególnionym podatkiem VAT. System rejestruje w bazie danych informacje o opłacie. Kierowca udaje się do pojazdu z opłaconym biletem. Kierowca musi opuścić parking w ustalonym czasie najczęściej 10-15 minut, po upłynięciu tego czasu kierowca będzie musiał dopłacić za rozpoczętą godzinę według ustalonej taryfy. W kasie ręcznej realizowane są wszystkie opłaty gotówkowe (opcjonalnie za pomocą kart płatniczych) oraz programowane są karty abonamentowe, funkcyjne itp. Klient podaje obsłudze bilet pracownik odczytuje dane, system analizuje dane zapisane na bilecie: datę i godzinę wjazdu i zgodnie z wcześniej zaprogramowaną taryfą opłat oblicza należność do zapłacenia. W przypadku kart abonamentowych – sprawdzana jest ich ważność. Informacja o wysokości opłaty ukazuje się na wyświetlaczu. Kierowca uiszcza opłatę i otrzymuje paragon fiskalny.

Manualny system poboru opłatW tym wariancie miejscem pobierania opłat jest kasa na wyjeździe lub w np. sklepie, a opłata pobierana jest przez operatora. Kwotę do zapłaty oblicza system na podstawie zeskanowanego biletu wjazdowego. Zadaniem operatora jest przyjęcie opłaty i wydanie reszty Klientowi. Kasa jest wyposażona w elementy ułatwiająca pracę oraz elementy pozwalające szybko obsłużyć dużą ilość kierowców. Przed wyjazdem, Klient musi okazać bilet w kasie parkingu. Operator skanuje kod kreskowy a system na ekranie komputera wyświetla opłatę zgodną z wcześniej zaprogramowaną taryfami. Operator przyjmuje zapłatę i potwierdza to w komputerze. System uaktywnia ten bilet, jako ważny na wyjeździe na określony czas (np. zależny od wielkości parkingu). Kierowca wraca do samochodu i kieruję się do wyjazdu. Istnieje możliwość umieszczenia kasy manualnej bezpośrednio na linii wyjazdowej. Kierowca przekazuje bilet kasjerowi nie wysiadając z pojazdu. Użytkownicy ważnych kart zbliżeniowych nie muszą zgłaszać się do kasy. W zależności od uprawnień osoba obsługująca może zmieniać stawki wg której rozliczane są bilety, po zadeklarowaniu prze kierowcę może przyjmować opłatę z wyprzedzeniem np. kilku godzin, może stosować predefiniowane rabaty lub dopłaty. Wszystkie działania operatora są rejestrowane i dostępne w postaci gotowych raportów. Istnieje również możliwość przygotowania specjalnych raportów pod konkretną inwestycję. Istnieje też opcja umiejscowienia kasy manualnej bezpośrednio na linii wyjazdowej bezpośrednio przed szlabanem. Kierowca płaci za bilet Obsługującemu parking bez wysiadania z samochodu. Jeśli kasjer potwierdzi zapłatę system otwiera szlaban automatycznie i zamyka po przejeździe samochodu. Oczywiście wszystkie działania operatora też są rejestrowane.

Automatyczny system poboru opłatW tym wariancie opłata realizowana jest przed wyjazdem, np. w recepcji siedziby firmy, wytypowanej kasie w sklepie lub w samoobsługowej kasie automatycznej. Urządzenie pozwala na płatność za parking w sposób automatyczny bez obecności Operatora. AKP przyjmuje należność zarówno w bilonie jak i w banknotach (opcja dodatkowa )oraz jeśli to niezbędne wydaje reszty w monetach (maksymalnie trzy rodzaje). Urządzenie może działać 24 godziny na dobę i pozwala na wyjazd z parkingu w dowolnym czasie. Ekran LCD wyświetla płatność oraz inne informację ułatwiające obsługę użytkownikom. Kasa na żądanie wydaje paragon (niefiskalny). Po wniesieniu opłaty bilet jest ważny na wyjazd (w określonym czasie). W automatycznej kasie parkingowej możemy także przedłużyć karty abonamentowe oraz doładować kart set value lub zapłacić za tzw. bilet zgubiony. Można także stosować inną taryfę niż w kasie manualnej. Urządzenie wyposażone jest w 3 pojemniki do przechowywania i wydawania reszty, każdy na ok 750 do 850 monet (w zależności od nominału). Uzupełnieniem jest czwarty pojemnik na ok 800 monet. Znacząco ułatwia to obsługę i minimalizuje angażowanie obsługi w uzupełnianie lub doładowywanie zasobników na monety. Kasa automatyczna w opcji może być doposażona w terminal pozwalający na płatność bezgotówkową (karty kredytowe, płatnicze) również w technologii zbliżeniowej (opcja dodatkowa).

Terminal wyjazdowy

Elementem kontroli wyjazdu jest terminal wyjazdowy. Głównym zadaniem terminala jest sprawdzanie czy bilet parkingowy został opłacony. Z terminalem sprzężony jest szlaban wyjazdowy oraz dwie pętle indukcyjne. System uaktywnia się, gdy pojazd najedzie na pętlę indukcyjną. Kierowca pojazdu odczytuje w terminalu wyjazdowym opłacony w kasie samoobsługowej lub w kasie ręcznej bilet parkingowy. Kierowca pojazdu abonamentowego zbliża kartę abonamentową. Po analizie danych, zostaje otwarty szlaban, umożliwiając wyjazd z parkingu. Bariera zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Na wszystkich wjazdach i wyjazdach istnieje możliwość zainstalowania kolczatek sprzężonych z barierami lub bezwładnościowych. Istnieje również możliwość zamontowania sygnalizatorów świetlnych informujących o możliwości przejazdu lub jej braku.

Pozostałe elementy systemu parkingowego

Bilety z kodem kreskowym są najtańszym i bardzo skutecznym rozwiązaniem do obsługi klientów jednorazowych. Zapas papieru jest przechowywany w rolce i drukowany na żądanie kierowcy. Poza kodem kreskowym na bilecie drukowane są wszystkie niezbędne informacja jak: data, czas, numer linii wjazdowej itp. Rozmiar biletu to 86x60 mm a gramatura 80 gr/m2. Zapas papieru pozwala na druk około 6000 biletów (opcjonalnie papier 105 gr/m2 – ok. 3.200 biletów). Specjalny czujnik monitoruje zapas papieru i z wyprzedzeniem wysyła odpowiedni komunikat o konieczności uzupełnienia papieru. W pełni zapobiega to przed zatrzymaniem pracy urządzeń na pasach wjazdowych. W zależności od wzoru biletu możemy wpisać do 9 linii własnego tekstu.

Karty zbliżeniowe w standarcie ISO, częstotliwość 125 kHz, komunikują się z czytnikami zainstalowanymi w urządzeniach system FAAC PARKPLUS. Posiadają wbudowany chip 64 bits i posiadają unikalny kod. Nie wymagają żadnego zasilania (brak baterii) i działają na zasadzie pola elektromagnetycznego. System parkingowy FAAC PARKPLUS umożliwia Państwu programowanie kart na kilka sposobów:

Wydanie karty kontroli dostępu nie wiąże się z przyjęciem pieniędzy. Użytkownik może używać parkingu do czasu zaprogramowanej daty i ew. zgodnie z innymi ograniczeniami. Np. karta jest ważna tylko w godzinach 6.00 do 18.00

Karty abonamentowe są sprzedawane na określony czas (np. miesiąc). Nie odnowienie ważność karty powoduje, że automatycznie przestaje ona działać. Klient nie jest rozliczany z czasu postoju i może mieć tzw. wirtualną rezerwację miejsca.

Karty set value są sprzedawana z określoną wartością. System odlicza pieniądze za czas postoju zgodnie z zaprogramowanym cennikiem. Po wyczerpaniu środków należy kartę doładować. Karta z zerowym kontem jest nieważna. Klient nie ponosi żadnych kosztów jeśli nie stoi na parkingu.

System może być dodatkowo wyposażony w duże tablice ze znakiem „P” wyświetlające w zależności od stanu parkingu na zielono napis „WOLNY” lub czerwony napis „ZAJĘTY”. Tablice są wykonane w technologii LED, wyposażone są w czujnik światła dzięki temu są widoczne w pełnym słońcu. Wymiary tablic 610 x 840 x 100 mm.

Istnieje także możliwość sterowania tablicami o zmiennej treści. Komunikaty mogą być wstępnie zaprogramowane w oprogramowaniu lub możemy wyświetlać np. faktyczną ilość wolnych miejsc na parkingu (lub w strefie), aktualną datę i godzinę. Tablice są w dwóch podstawowych wymiarach 610 x 840 x 100 mm lub 600 x 250 x100 mm. I wyświetlają maksymalnie 8 znaków w jednym lub w dwóch wierszach.

W miejscu oddalonym od komputera zarządzającego instalujemy urządzenia z czytnikami kodu kreskowego. Zeskanowanie biletu automatycznie naliczy rabat wartościowy lub rabat w postaci czasu, który jest rozpoznawany i uwzględniany w czasie dokonywania płatności w dowolnej kasie parkingu. Ew. można zastosować walidację bezprzewodową. W miejscu oddalonym od komputera zarządzającego możemy za pomocą specjalnej drukarki przygotować dodatkowy kupon z kodem kreskowym, który łącznie z ważnym biletem działa jako automatyczne przedzielenie rabatu lub ew. zmianę cennika wg którego naliczane są opłaty za parking.

Dodatkowe oprogramowanie oraz kamery na każdej linii wjazdowej lub wyjazdowej odczytują i rejestrują numer rejestracyjny pojazdu na wjeździe oraz porównuje z tablicą rejestracyjną w trakcie wyjazdu. W zależności od ustawień (dostępne są trzy poziomy) system tylko archiwizuje zdjęcia i numer rejestracyjny w połączeniu z wydanym biletem lub w przypadku niezgodności tablicy rejestracyjnej zatrzymuje pojazd na linii wyjazdowej. Kamery są w obudowach pozwalających na pracę w różnych warunkach oraz wbudowane promienniki IR dzięki którym odczyt tablic możliwy jest przy ograniczonym oświetleniu.

Możliwości systemu są porównywalne z możliwościami systemów stosowanych w dużych obiektach handlowych. Podobne są również możliwości rozbudowy lub doposażenia ze względu na modułową budowę systemu. System może obsługiwać kilka wjazdów i jeden wyjazd lub wiele wjazdów i wyjazdów jednocześnie. Zaletą jest znacznie niższa cena oraz koszty eksploatacji i serwisu. Koszty instalacji podstawowego systemu zwracają się po 3-4 miesiącach pracy systemu. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami, którzy przeanalizują z Państwem potrzeby oraz optymalną konfigurację systemu, a na tej podstawie przygotujemy kosztorys inwestycji.

Przykładowe realizacje

System parkingowy NicePark
System parkingowy zamontowany we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej

Foldery do pobrania

Odkryj Więcej

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych bram, drzwi i ogrodzeń?
Pobierz teraz katalog produktów.


NICE - szlabany
(PDF, 3.2MB)

FAAC - blokady parkingowe
(PDF, 2.1MB)

FAAC - system parkingowy
(PDF, 0.8MB)

Powrót