Bramy do garaży zbiorczych

W obliczu rosnącego zapotrzebowania na miejsca parkingowe w centrach miast i metropoliach, wymogów stawianych przez przepisy budowlane oraz drogich gruntów budowlanych coraz większe znaczenie ma budowa funkcjonalnych i bezpiecznych garaży podziemnych. Nierzadko powstają one na terenach, gdzie budownictwo mieszkaniowe znajduje się w sąsiedztwie obiektów użytkowych. Wobec rosnących wymogów mieszkańców dotyczących ograniczenia hałasu i bezpieczeństwa użytkowników oraz przepisów umożliwiających prawidłową wentylację garaży podziemnych niezbędne stało się stworzenie gamy specjalistycznych produktów dla tej gałęzi budownictwa.
Brama do garażu podziemnego wymaga aby w przestrzeni montażowej nie znajdowały się elementy konstrukcyjne takie jak podciągi żelbetowe lub sieci wodno-kanalizacyjne czy kanały elektryczne. Dlatego też często stosowane są specjalne typy prowadzeń i mocowania napędu zapewniające jak najbardziej kompaktowe wymiary niezbędne do prawidłowego montażu bramy przemysłowej.

Bardzo często brama przemysłowa jest elementem służącym do zapewnienia prawidłowej wymiany powietrza w garażu, gdzie znajduje się kilkadziesiąt pojazdów. Doskonałą wentylację garaży zapewniają panele z ram aluminiowych wypełnionych ażurową blachą perforowaną lub siatką ciągnioną. W zależności od wymaganej powierzchni czynnej wentylacji dobierana jest odpowiednia ilość tych paneli, czasem cała brama jest wykonywana jako ażurowa.

Innym czynnikiem jest częstotliwość pracy bramy przemysłowej. Ilość miejsc parkingowych implikuje dobór wzmocnionych sprężyn skrętnych o odpowiedniej ilości cykli jak i napędu o odpowiednim współczynniku ciągłości pracy. Warto nadmienić, że już przy 20-25 miejscach parkingowych w garażu w ciągu roku przekroczymy parametry wytrzymałościowe standardowych rozwiązań. W garażach wielopoziomowych na kilku wrocławskich osiedlach zastosowaliśmy najmocniejsze sprężyna obliczane na 200 tys cykli, które już po roku funkcjonowania przekroczyły ilość gwarantowanych cykli. Ważny jest nie tylko prawidłowy dobór ale też wykonywana z odpowiednią częstotliwością konserwacja i wymiana elementów bram przemysłowych zużywających się podczas eksploatacji.

Bezpieczeństwo funkcjonowania bramy przemysłowej uzyskujemy dzięki zastosowaniu kilku współpracujących ze sobą elementów zabezpieczających takich jak listwy krawędziowe, fotokomórki zabezpieczające, lampy ostrzegawcze lub sygnalizacja świetlna sterująca kierunkiem ruchu, systemy wykrywające pojazdy i ich przemieszczanie się w obiekcie. Coraz częściej bramy przemysłowe są włączane do scenariuszy przeciwpożarowych i mają zapewnić funkcję oddymiania lub przewietrzania garażu. Współpracują z dodatkowymi bramami przeciwpożarowymi i systemem SAP zapewniając tym samym prawidłową pracę podczas zdarzeń przewidzianych w scenariuszu i co najważniejsze: bezpeiczeństwo użytkowników.

Systemy bram do garaży zbiorczych powinien charakteryzować się cichą pracą w każdej fazie otwierania i zamykania dzięki zastosowaniu specjalnych typów napędów z falownikiem lub specjalnie zaprojektowanych cichych bram uchylnych i przesuwnych. Jest to szczególnie ważne gdy nad bramą do garażu podziemnego znajdują się lokale mieszkalne. Taki budynek powinien być specjalnie zaprojektowany aby oddzielić aukustycznie strefy konstrukcji żelbetowej bramy i reszty budynku. Niestety nasze wrocławskie i polskie doświadczenia przeczą tej zasadzie. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów wprowadziliśmy do naszej oferty montaż na przekładkach gumowych, preferujemy rozwiązania z falownikiem pozwalającym na łagodny start i zatrzymanie bramy, informujemy o możliwościach zastosowania specjalnego typu bram uchylnych oraz przesuwnych, które nie posiadają głośnych elementów sprężynowych będących źródłem hałasu.

Naturalnym uzupełnieniem jest oferta urządzeń sterujących dostępem użytkowników do garaży zbiorczych. W naszej ofercie mamy ekonomiczne sterowniki radiowe z możliwością przypisania do konkretnego użytkownika i zarządzania jego uprawnieniami, poprzez system kart abonamentowych aż po sterowanie bramą za pomocą telefonu komórkowego przez uprawnionego przez administratora mieszkańca. Wszystkie obecnie oferowane systemy sterowań do garaży zbiorczych wymagają od osoby chcącej zakupić np. pilota zgody administratora budynku. Zabezpiecza to właścicieli miejsc parkingowych w garażu przed korzystaniem z nich przez nieuprawnionych do tego użytkowników.

Praktycznie każdy wjazd do garażu podziemnego stawia przed nami nowe wymogi dla bramy przemysłowej. Dlatego ważnym jest konsultowanie przygotowanie konstrukcji wjazdu do garażu już na etapie projektowym, do czego gorąco zachęcamy projektantów. Tylko w ten sposób uniknie się w przyszłości problemów z doborem odpowiedniej bramy przemysłowej pozwalającej na zachowanie zarówno parametrów użytkowych jak i spełnienia norm obowiązujących dla tego typu urządzeń.

Szukaj