Systemy parkingowe

Ilość samochodów pędzących po naszych ulicach codziennie się zwiększa, czego nie możemy powiedzieć o ilości dostępnych miejsc parkingowych. Płatne strefy parkowania w polskich miastach powodują, że każdy wolny skrawek parkingu staje się coraz bardziej cenny. Klienci naszych hoteli, pensjonatów, klinik i sklepów chcą zaparkować blisko miejsca docelowego i musimy im to zapewnić. Od kilku lat pojawiały się najpierw proste sposoby, a wraz z budową galerii handlowych coraz bardziej zaawansowane systemy umożliwiające płatne parkowanie wraz ze skutecznym systemem pobierania należności za parkowanie. Te proste to najczęściej budka z portierem w środku, który na małych karteczkach kwituje wjazd samochodu na parking jak i pobraną za parkowanie opłatę. O szczelności takiego systemu nie ma sensu mówić, bo szczelność w tym przypadku w ogóle nie istnieje. Szczelne są systemy gdzie rola człowieka jest bardzo ograniczona, jeśli w ogóle nie wykluczona. Takie systemy są stosowane w galeriach, a ich upowszechnienie postawiło nową poprzeczkę dla producentów szlabanów parkingowych. Otóż istnieją już systemy parkingowe dedykowane do znacznie mniejszych obiektów, które pozwalają uzyskać zwrot z poczynionej inwestycji nawet w 3-4 miesiące, zarabiając potem na właściciela systemu. W paru zdaniach postaramy się przybliżyć zasadę działania i możliwości takiego systemu.

System parkingowy ESPAS 20 to doskonałe, profesjonalne rozwiązanie, którego ważnym aspektem jest obniżenie kosztów tak istotne w przypadku małych i średnich parkingów. Instalacja oraz użytkowanie systemu jest bardzo łatwe i nie wymaga wielu przygotowań. Stworzony z myślą o niskich kosztach utrzymania wykorzystuje prostą, lecz przemyślaną mechanikę oraz zintegrowaną, niezawodną elektronikę. Nawet niewyspecjalizowani operatorzy mogą korzystać z systemu na optymalnym poziomie. System parkingowy przygotowany jest do obsługi intensywnego ruchu.

Oprogramowanie

Sercem systemu jest serwer, na który zainstalowane jest oprogramowanie. Jest to dedykowany systemowi komputer zawierający oprogramowanie systemu parkingowego. Oprogramowanie zbiera wszystkie informacje z pasa ( lub pasów) wjazdowego i wyjazdowego. W oprogramowaniu ustawiamy wszelkie parametry pracy, różne stawki za określone godziny parkowania, możliwość rabatowania lub zrezygnowania z pobrania opłaty np. w przypadku dokonania zakupów w naszym sklepie czy zjedzenia posiłku w restauracji, wystawienia kart lub karnetów abonamentowych na określony czas lub pozwalającą na określoną ilość przejazdów. Dzięki niemu mamy również możliwość prowadzenia analiz, tworzenia raportów okresowych lub zmianowych, rozliczanie kasy operatora.

Terminal wjazdowy

Elementem kontroli wjazdu jest terminal wjazdowy wydający bilety parkingowe jednorazowego użytku z kodem kreskowym w formie wydruku z rolki termicznej lub dające więcej możliwości bilety kartonikowe. Terminal wjazdowy ma możliwość odczytania karty zbliżeniowej stałego klienta lub pracownika. Terminal sprzężony jest ze szlabanem wjazdowym oraz dwiema pętlami indukcyjnymi. Terminal uaktywnia się, gdy pojazd najedzie na pierwszą pętlę indukcyjną, umożliwiając pobranie biletu z terminala. Kierowca pojazdu naciska przycisk w terminalu, co powoduje wydruk biletu z zakodowaną w kodzie kreskowym datą i godziną wjazdu. Kierowca pojazdu abonamentowego zbliża do czytnika wcześniej zaprogramowaną kartę abonamentową. Po wyjęciu biletu z terminala lub odczytaniu danych z karty abonamentowej zostaje otwarty szlaban umożliwiając wjazd. Bariera zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. O dostępności miejsc parkingowych może informować kierowcę opcjonalny panel świetlny wyświetlający odpowiednią informację.

Wnoszenie opłat za parkowanie

W celu sprawnej i szybkiej obsługi klientów parkingu, niezbędne jest stworzenie punktów pobierania opłat przed wyjazdem z parkingu. Proponujemy instalację kasy ręcznej obsługiwanej przez pracownika parkingu w Biurze Obsługi Parkingu lub recepcji oraz kas automatycznych, jeżeli system parkingowy ma być samoobsługowy. Pobór opłaty w sposób ręczny może być również realizowany przy stanowisku gdzie jest zainstalowany serwer systemu z podpiętym skanerem.

W przypadku zastosowania kasy automatycznej Klient uiszcza opłatę za pomocą monet lub banknotów o odpowiednich programowalnych nominałach a także za pomocą karty płatniczej ( w zależności od modelu kasy automatycznej). Automat wydaje resztę w monetach, opcjonalnie w banknotach. Po opłaceniu kwoty kierowca otrzymuje paragon niefiskalny z wyszczególnionym podatkiem VAT. System rejestruje w bazie danych informacje o opłacie. Kierowca udaje się do pojazdu z opłaconym biletem. Kierowca musi opuścić parking w ustalonym czasie najczęściej 10-15 minut, po upłynięciu tego czasu kierowca będzie musiał dopłacić za rozpoczętą godzinę według ustalonej taryfy. W kasie ręcznej realizowane są wszystkie opłaty gotówkowe (opcjonalnie za pomocą kart płatniczych) oraz programowane są karty abonamentowe, funkcyjne itp. Klient podaje obsłudze bilet pracownik odczytuje skanerem dane, a system analizuje dane zapisane na bilecie: datę i godzinę wjazdu i zgodnie z wcześniej zaprogramowaną taryfą opłat oblicza należność do zapłacenia. W przypadku kart abonamentowych – sprawdzana jest ich ważność. Informacja o wysokości opłaty ukazuje się na opcjonalnym wyświetlaczu. Kierowca uiszcza opłatę i otrzymuje pokwitowanie lub paragon fiskalny w przypadku podłączeniu do systemu drukarek fiskalnych.

Terminal wyjazdowy

Elementem kontroli wyjazdu z parkingu jest terminal wyjazdowy. Głównym zadaniem terminala jest sprawdzanie czy bilet parkingowy został opłacony. Z terminalem sprzężony jest szlaban wyjazdowy oraz dwie pętle indukcyjne. System uaktywnia się, gdy pojazd najedzie na pętlę indukcyjną. Kierowca pojazdu odczytuje w terminalu wyjazdowym opłacony w kasie samoobsługowej lub w kasie ręcznej bilet parkingowy. Kierowca pojazdu abonamentowego zbliża kartę abonamentową. Po analizie danych, zostaje otwarty szlaban, umożliwiając wyjazd z parkingu. Bariera zamyka się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez drugą pętlę indukcyjną. Istnieje możliwość zamontowania sygnalizatorów świetlnych informujących o możliwości przejazdu lub jej braku lub zamontowania na korpusie lub ramieniu szlabanu oświetlenia dwukolorowego led. Terminal wyjazdowy może być opcjonalnie wyposażony w tzw. retractor czyli urządzenie wciągające zużyte bilety kartonikowe do specjalnego pojemnika, dzięki czemu zachowamy czystość wokół stanowiska wyjazdowego.

Pozostałe elementy systemu parkingowego

Ważną funkcjonalnością systemu parkingowego jest funkcja anti-pass back. W dużym skrócie nie pozwala ona wjechać kilkukrotnie na parking przy użyciu tej samej karty jeżeli nie opuści się parkingu pojazdem wraz z odczytem ważnej i opłaconej karty.

Możemy budować kilka linii wjazdowych i wyjazdowych na jeden parking, istnieje możliwość wykonania stref na parkingu z liczeniem wolnych i zajętych miejsc w każdej strefie. W przypadku gdy parking jest w pełni zapełniony możemy wpuścić pojazd w celu przejechania przez parking ( np. przejazd taksówki po Klienta) lub zablokować możliwość wjazdu do czasu aż nie zwolni się miejsce.

Warto pomyśleć o zamontowaniu interkomów umożliwiających komunikację z terminali czy kasy automatycznej z administratorem lub zdalną obsługa parkingu.

Bilety z kodem kreskowym są najtańszym i bardzo skutecznym rozwiązaniem do obsługi klientów jednorazowych. Zapas papieru jest przechowywany w rolce i drukowany na żądanie kierowcy. Poza kodem kreskowym na bilecie drukowane są wszystkie niezbędne informacja jak: data, czas, numer linii wjazdowej itp. Zapas papieru pozwala na druk około 6000 biletów a specjalny czujnik monitoruje zapas papieru i z wyprzedzeniem wysyła odpowiedni komunikat o konieczności uzupełnienia papieru. W pełni zapobiega to przed zatrzymaniem pracy urządzeń na pasach wjazdowych. W zależności od wzoru biletu możemy wpisać do 9 linii własnego tekstu.

Rozwiązaniem alternatywnym jest zastosowanie biletów kartonikowych. Poza większym prestiżem takiego biletu otwierają się nam nowe możliwości funkcjonalne. Taki bilet u operatora możemy przekształcić na karnet o określonym czasie ważności lub pozwalający np. na wyjazd określonego dnia lecz nie później niż o określonej godzinie. W przypadku hoteli możemy taki bilet przekształcić na karnet umożliwiający wiele przejazdów podczas naszego pobytu. Terminale wyposażone w skanery po odczytaniu zawartości takiego biletu nie otworzą szlabanu dopóki nie odbierzemy biletu co zapobiega zagubieniu lub zapomnieniu przez gości o bilecie.

Karty zbliżeniowe w standarcie ISO, częstotliwość 125 kHz, komunikują się z czytnikami zainstalowanymi w urządzeniach systemu parkingowego. Posiadają wbudowany chip 64 bits i posiadają unikalny kod. Nie wymagają żadnego zasilania (brak baterii) i działają na zasadzie pola elektromagnetycznego. System parkingowy umożliwia Państwu programowanie kart na kilka sposobów:

Wydanie karty kontroli dostępu nie wiąże się z przyjęciem pieniędzy. Użytkownik może używać parkingu do czasu zaprogramowanej daty i ew. zgodnie z innymi ograniczeniami. Np. karta jest ważna tylko w godzinach 6.00 do 18.00

Karty abonamentowe są sprzedawane na określony czas (np. miesiąc). Nie odnowienie ważność karty powoduje, że automatycznie przestaje ona działać. Klient nie jest rozliczany z czasu postoju i może mieć tzw. wirtualną rezerwację miejsca.

Karty set value są sprzedawana z określoną wartością. System odlicza pieniądze za czas postoju zgodnie z zaprogramowanym cennikiem. Po wyczerpaniu środków należy kartę doładować. Karta z zerowym kontem jest nieważna. Klient nie ponosi żadnych kosztów jeśli nie stoi na parkingu.

System może być dodatkowo wyposażony w duże tablice ze znakiem „P” wyświetlające w zależności od stanu parkingu na zielono napis „WOLNY” lub czerwony napis „ZAJĘTY”. Tablice są wykonane w technologii LED, wyposażone są w czujnik światła dzięki temu są widoczne w pełnym słońcu.

Istnieje także możliwość sterowania tablicami o zmiennej treści. Komunikaty mogą być wstępnie zaprogramowane w oprogramowaniu lub możemy wyświetlać np. faktyczną ilość wolnych miejsc na parkingu (lub w strefie), aktualną datę i godzinę.

W miejscu oddalonym od komputera zarządzającego instalujemy urządzenia z czytnikami kodu kreskowego. Zeskanowanie biletu automatycznie naliczy rabat wartościowy lub rabat w postaci czasu, który jest rozpoznawany i uwzględniany w czasie dokonywania płatności w dowolnej kasie parkingu. Można też zastosować walidację bezprzewodową. W miejscu oddalonym od komputera zarządzającego możemy za pomocą specjalnej drukarki przygotować dodatkowy kupon z kodem kreskowym, który łącznie z ważnym biletem działa jako automatyczne przedzielenie rabatu lub ew. zmianę cennika wg którego naliczane są opłaty za parking.

Dodatkowe oprogramowanie oraz kamery na każdej linii wjazdowej lub wyjazdowej odczytują i rejestrują numer rejestracyjny pojazdu na wjeździe oraz porównuje z tablicą rejestracyjną w trakcie wyjazdu. W zależności od ustawień (dostępne są trzy poziomy) system tylko archiwizuje zdjęcia i numer rejestracyjny w połączeniu z wydanym biletem lub w przypadku niezgodności tablicy rejestracyjnej zatrzymuje pojazd na linii wyjazdowej. Kamery są w obudowach pozwalających na pracę w różnych warunkach oraz wbudowane promienniki IR dzięki którym odczyt tablic możliwy jest przy ograniczonym oświetleniu.

Możliwości systemu są porównywalne z możliwościami systemów stosowanych w dużych obiektach handlowych. Podobne są również możliwości rozbudowy lub doposażenia ze względu na modułową budowę systemu. System może obsługiwać kilka wjazdów i jeden wyjazd lub wiele wjazdów i wyjazdów jednocześnie. Zaletą jest znacznie niższa cena oraz koszty eksploatacji i serwisu. Koszty instalacji podstawowego systemu zwracają się po 3-4 miesiącach pracy systemu.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi doradcami, którzy przeanalizują z Państwem potrzeby oraz optymalną konfigurację systemu, a na tej podstawie przygotujemy kosztorys inwestycji.

Szukaj